Log på

Systemmeddelelser

  • Oplever du beskeden ’skift til en anden internet-browser’ fra NEMID skyldes det du ikke har det nødvendige browser plugin installeret. Du kan finde de nødvendige komponenter ved at følge dette link.

    Bemærk:

    Det kræver administrator rettigheder at installere nøglefilsprogrammet!

Velkommen til Boligportal/Huslejeregister


På dette site kan du manuelt indberette oplysninger til Huslejeregistret og se allerede indberettede oplysninger. Der er også mulighed for at trække forskellige rapporter, som kan bruges til kontrol af data.

Data i Huslejeregistret bruges af Udbetaling Danmark som en del af boligstøtteberegningen. Ved ansøgning om boligstøtte til en almen bolig på www.borger.dk hentes relevante oplysninger (husleje mv.) om den konkrete bolig automatisk i Huslejeregistret.

Huslejeregistret udgør også datagrundlag for boligportalen www.danmarkbolig.dk. Portalen er etableret og drevet af Landsbyggefonden jf. almenboligloven § 64 i et samarbejde med Social-, Bolig- og Ældreministeriet, KL og BL - Danmarks Almene Boliger.

Huslejeregistret blev åbnet for indberetning primo februar 2013 og Udbetaling Danmark har gjort brug af Huslejeregistrets oplysninger siden april 2014.

Hjælp til indberetning til Huslejeregistret

Efter login på sitet opnås adgang til en brugervejledning. Hvis der er spørgsmål, kan de mailes til sikkerposthuslejeregister@lbf.dk.

Adgang til huslejeregistret

Landsbyggefonden overgår til MitID Erhverv, som erstatter NemID medarbejdersignatur. Det vil fortsat være muligt i en overgangsperiode at kunne anvende NemID.

Vær opmærksom på at adgang til Huslejeregistret kræver login med rettigheder tilknyttet løsningen.

Administration og tildeling af rettigheder til MitID Erhverv sker hos jeres rettighedsadministrator, som i det nye MitID Erhverv rettighedsstyring kan tildele relevante rettigheder til Huslejeregistret.

Læs mere her:

MitID Erhverv vejledning

Tildeling af MitID Rettigheder