Log på med nøglekort
Log på med nøglefil
Digital Signatur nøglefil (OCES2)

Systemmeddelelser

  • Oplever du beskeden ’skift til en anden internet-browser’ fra NEMID skyldes det du ikke har det nødvendige browser plugin installeret. Du kan finde de nødvendige komponenter ved at følge dette link.

    Bemærk:

    Det kræver administrator rettigheder at installere nøglefilsprogrammet!

Velkommen til Boligportal/Huslejeregister

På dette site kan du manuelt indberette oplysninger til Huslejeregistret og se allerede indberettede oplysninger. Der er også mulighed for at trække forskellige rapporter, som kan bruges til kontrol af data.

Data i Huslejeregistret bruges af Udbetaling Danmark som en del af boligstøtteberegningen. Ved ansøgning om boligstøtte til en almen bolig på www.borger.dk hentes relevante oplysninger (husleje mv.) om den konkrete bolig automatisk i Huslejeregistret.

Fra juni 2015 udgør Huslejeregistret også datagrundlag for en ny version af boligportalen www.danmarkbolig.dk. Portalen er etableret og drevet af Landsbyggefonden jf. almenboligloven § 64 i et samarbejde med Bolig- og Planstyrelsen, KL og BL - Danmarks Almene Boliger.

Huslejeregistret blev åbnet for indberetning primo februar 2013 og Udbetaling Danmark har gjort brug af Huslejeregistrets oplysninger siden april 2014.

Hjælp til indberetning til Huslejeregistret

Efter login på sitet opnås adgang til en brugervejledning. Spørgsmål kan endvidere mailes til SikkerpostHuslejeregister@lbf.dk.

Hjælp til adgang - bestilling af certifikater og tildeling af roller

Der kan kun opnås adgang med NEMID eller digital signatur.

Hvis boligorganisationen ikke har udstedt medarbejdersignatur, kan disse bestilles hos NETS A/S på https://www.medarbejdersignatur.dk. Hvis boligorganisationen har oprettet medarbejdersignatur, skal lokal administrator (LRA) tilknytte rettigheder.

Læs mere om certifikater og roller